Donovan Middle School

Dyrektor: Ann Marie Palladino
Koordynator DASA i COVID-19
apalladino@uticaschools.org
Numer główny: 315.368.6541
Faks: 315-792-2077
Obecność: 315-368-6547
Pielęgniarka: 315-368-6552
Asystent dyrektora (A-L): 315-368-6555
Doradca (A-L): 315-368-6553
Asystent dyrektora (M-Z): 315-368-6544
Doradca (M-Z): 315-368-6554
Łącznik z rodzicami: 315-368-4308

Nadchodzące wydarzenia

Ta strona dostarcza informacji przy użyciu plików PDF, odwiedź ten link, aby pobrać oprogramowanie Adobe Acrobat Reader DC.