O nas

Pani Heather Galinski
Dyrektor
Koordynator DASA

Biuro główne: 315-368-6815
Fax: 315-724-7242

Pani Dzinic
Pielęgniarka: 315-386-6803

Przyjazd codziennie jest o 8:55 - 9:05
Rozstanie zaczyna się o 15:00.