Cele i misja

Witamy

Wizja: Dr Martin Luther King, Jr. Uczniowie Szkoły Podstawowej osiągną wiedzę, umiejętności i charakter niezbędne do stania się produktywnymi członkami społeczeństwa.

Misja: Dr Martin Luther King, Jr. Elementary School zapewni odpowiedzialność i ciągłe doskonalenie w edukacji naszych uczniów poprzez:

  • Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia dla zróżnicowanej populacji uczniów w bezpiecznym i uporządkowanym środowisku;
  • Rozwijanie podstawowych umiejętności akademickich i odpowiedzialnego obywatelstwa;
  • Absolwenci przygotowani do nauki i doświadczeń w gimnazjum;
  • Komunikacja i partnerstwo z rodzicami i społecznością lokalną.

Przyrzeczenie: Przyrzekam mieć odwagę, włączać innych, być pełnym szacunku i odpowiedzialnym, działać bez przemocy i celebrować sposób, w jaki mogę poprawić świat wokół mnie.

Idziemy do przodu ... RAZEM!