Cele i misja

Nasza wizja

Zapewnienie wysokiej jakości edukacji, która jest dostępna dla wszystkich uczniów w bezpiecznym i uporządkowanym środowisku, tak aby mieli wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do bycia gotowym na studia i karierę.