Prawo UCSD do odwołania

PRAWO DO ODWOŁANIA

Rola funkcjonariusza ds. przesłuchań jest doradcza jedynie dla Kuratora Szkół. Po otrzymaniu decyzji Kuratora Szkół, rodzice(e) / obrońcy(y) mają prawo do złożenia odwołania od decyzji Kuratora do Rady Edukacji. To prawo do odwołania obejmuje prawo do zakwestionowania zarówno ustaleń Kuratora, czy podtrzymać zarzuty dyscyplinarne wniesione przez Dystrykt, jak również zalecanej kary, która ma być nałożona.

Jeśli użytkownik zdecyduje się odwołać od tej decyzji, może to zrobić na piśmie w ciągu dwudziestu (30) dni od daty pisemnej decyzji Kuratora:

Rada Edukacji
Miejski Okręg Szkolny Utica
929 York Street
Utica, NY 13502

Wreszcie, każda decyzja Rady Edukacji Dystryktu może być odwołana do Komisarza Edukacji stanu Nowy Jork, na piśmie, w ciągu trzydziestu (30) dni od daty odwołania Rady Edukacji, do:

Komisarz ds. edukacji
Departament Edukacji Stanu Nowy Jork
89 Washington Avenue
Albany, NY 12234

Aby zobaczyć wersję PDF tego dokumentu, kliknij tutaj.