Technologia

Misja i wizja, cele technologiczne:

Utica City School District jest od wielu lat wiodącym okręgiem szkolnym w dziedzinie technologii i korzystania z usług internetowych. Spełniamy naszą wizję środowiska, w którym przyjęcie i wykorzystanie technologii 21 wieku będzie służyć jako narzędzia do osiągnięcia naszej misji. Technologia jest niezbędnym narzędziem do tworzenia różnorodnych, wzbogaconych doświadczeń edukacyjnych dla wszystkich uczniów.

Cele technologiczne Dystryktu Szkolnego Utica City są zdefiniowane w czterech głównych kategoriach: Nauczanie i uczenie się, Komunikacja, Administracja i Operacje. Dostęp do technologii jest zapewniony dla wszystkich pracowników i uczniów i jest regulowany przez Politykę Używania Komputerów i Internetu oraz Politykę Bezpieczeństwa Internetu.

Podejmujemy poważne środki ostrożności w celu ochrony uczniów. Niektóre z systemów, które wykorzystujemy w realizacji tego zadania to:

Te zasady i systemy, które stosujemy i wdrażamy, umożliwiają dostęp do wzbogaconego środowiska technologicznego z uwzględnieniem przepisów dotyczących właściwego użytkowania i bezpieczeństwa uczniów.

2022-2025 Okręg szkolny miasta Utica
Plan Technologii Instruktażowych NYSED

Kontakty:

Michael Ferraro
Główny oficer operacyjny
(315) 792-2231
(315) 792-2260 [fax]

Dylan Obernesser
Lider ds. technologii
(315) 792-2231

Tiffany Service
Sekretarz dyrektora operacyjnego
(315) 792-2231