McKinney Vento

Zgodnie z McKinney-Vento Act, termin "bezdomne dzieci i młodzież" oznacza osoby, które nie mają stałego, regularnego i odpowiedniego miejsca zamieszkania w nocy. Zadzwoń do Biura Programu PreK & Student pod numer 315-792-2216 po pomoc.