Biuro Odpowiedzialności

Federalne i stanowe ustawodawstwo miało duży wpływ na Dystrykt i Biuro Odpowiedzialności. Every Student Succeeds Act (ESSA), jak również inne mandaty/regulacje wpłynęły na następujące kwestie:

  • Testowanie co najmniej 95% wszystkich uczniów - Regular Education, Special Education i English Language Learners (bez wyjątków).
  • Wymagania określające obszary certyfikacji i status licencji dla wszystkich nauczycieli Dystryktu.
  • Wymagania dla wszystkich paraprofesjonalistów Okręgu.
  • Federalna i stanowa klasyfikacja Szkół Wymagających Poprawy.
  • Prawa rodzicielskie określające ucznia bezdomnego i rodziny wysiedlone.         

Odpowiedzialnością Biura Odpowiedzialności jest zapewnienie, że wszystkie stanowe i federalne wymogi/mandaty są realizowane. Wydział nadzoruje Okręgowy Kompleksowy Plan Poprawy i Szkolne Kompleksowe Plany Edukacyjne.

Departament inicjuje finansowanie i zarządza około dwudziestoma pięcioma (25) udanymi programami, które uzupełniają ogólny program nauczania w Dystrykcie.Programy te łączą ponad 20 milionów dolarów w dodatkowym finansowaniu. Programy obejmują następujące:

  • Tytuł 1 - Akademickie Programy Interwencyjne (AIS) dla populacji uczniów zagrożonych
  • Tytuł II A - Doskonalenie szkół i rozwój personelu
  • Tytuł III - ELL
  • Tytuł III - Imigranci
  • Tytuł IV - Wsparcie studentów i wzbogacenie oferty akademickiej

Inne Programy Finansowania Grantowego obejmują, ale nie są ograniczone do: Universal Pre-Kindergarten Grant, Teacher Center Grant, Teachers of Tomorrow Grant, Refugee School Impact Grant, School Improvement Grants, Learning Technology Grant, McKinney-Vento Grant, VTEA-Perkins Grant, Bilingual Education Grant, IDEA Section 611 & 619 Grants, My Brother's Keeper Challenge Grant, Granty wynikające z wpływu COVID-19, NYS Seal of Biliteracy, oraz Impact Aid.

Zasoby

Kontakty:

Andre Paradis
Główny specjalista ds. odpowiedzialności
(315) 792-2215
(315) 792-2209 [fax]

Obecnie nieobsadzone stanowisko
Sekretarz głównego specjalisty ds. odpowiedzialności
(315) 792-2215

Mandy Mroz
Księgowa
(315) 368-6031

Vanessa Rejrat
Facylitator AIS w dystrykcie
(315) 368-6021

Sharon Eghigian
Facylitator okręgowy ENL
(315) 368-6819

Ed Simpson
Administrator Rejestracji Studentów
(315) 368-6961
(315) 624-9322 [fax]

Erica Irby
Sekretarz Administratora Rejestracji Studentów
(315) 368-6960

Trina Falchi
Dyrektor ds. usług studenckich
(315) 368-6028
(315) 792-2288 [fax]

Judeanne Rockford
Dyrektor ds. edukacji wczesnoszkolnej

Mike Brigano
Kurator Urzędnik ds. przesłuchań
(315) 792-2215
(315) 792-2209 [fax]