Informacje o Biurze Odpowiedzialności

Federalne i stanowe ustawodawstwo miało duży wpływ na Dystrykt i Biuro Odpowiedzialności. Every Student Succeeds Act (ESSA), jak również inne mandaty/regulacje wpłynęły na następujące kwestie:

  • Testowanie co najmniej 95% wszystkich uczniów - Regular Education, Special Education i English Language Learners (bez wyjątków).
  • Wymagania określające obszary certyfikacji i status licencji dla wszystkich nauczycieli Dystryktu.
  • Wymagania dla wszystkich paraprofesjonalistów Okręgu.
  • Federalna i stanowa klasyfikacja Szkół Wymagających Poprawy.
  • Prawa rodzicielskie określające ucznia bezdomnego i rodziny wysiedlone.         

Odpowiedzialnością Biura Odpowiedzialności jest zapewnienie, że wszystkie stanowe i federalne wymogi/mandaty są realizowane. Wydział nadzoruje Okręgowy Kompleksowy Plan Poprawy i Szkolne Kompleksowe Plany Edukacyjne.

Departament inicjuje finansowanie i zarządza około dwudziestoma pięcioma (25) udanymi programami, które uzupełniają ogólny program nauczania w Dystrykcie.Programy te łączą ponad 20 milionów dolarów w dodatkowym finansowaniu. Programy obejmują następujące:

  • Tytuł 1 - Akademickie Programy Interwencyjne (AIS) dla populacji uczniów zagrożonych
  • Tytuł II A - Doskonalenie szkół i rozwój personelu
  • Tytuł III - ELL
  • Tytuł III - Imigranci
  • Tytuł IV - Wsparcie studentów i wzbogacenie oferty akademickiej

Inne programy finansowania dotacji obejmują między innymi: Powszechny Grant Przedszkolny, Grant dla Centrum Nauczycieli, Grant dla Nauczycieli Jutra, Grant dla Szkół dla Uchodźców, Granty na Doskonalenie Szkół, Grant na Technologie Edukacyjne, Grant McKinney-Vento, Grant VTEA-Perkins, Grant na Edukację Dwujęzyczną, Granty IDEA Sekcja 611 i 619, Grant My Brother's Keeper Challenge, Granty wynikające z wpływu COVID-19 oraz Impact Aid.