Usługi dla uczniów

Pani Trina Falchi
Dyrektor Usług Studenckich
(315) 368-6028

Dystrykt Szkolny Utica City jest zaangażowany w ogólny dobrobyt i sukces wszystkich uczniów. Uznajemy, że każde dziecko jest wyjątkowe i ma możliwość osiągnięcia swoich osobistych celów i znalezienia sukcesu akademickiego poprzez różne ścieżki i z różnym poziomem wsparcia. Departament Usług Personalnych dla Uczniów jest oddany tej wizji i aktywnie pracuje nad zapewnieniem odpowiedniego wsparcia dla uczniów w potrzebie.

Nasz wydział zapewnia następujące wsparcie i usługi dla uczniów doświadczających fizycznych, akademickich i/lub społeczno-emocjonalnych wyzwań:

  • poradnictwo doradztwo
  • praca socjalna
  • psychologia szkolna
  • terapia zajęciowa
  • fizykoterapia
  • logopedia
  • wzrok i słuch

Współpracujemy również z szerokim wachlarzem agencji społecznych, aby zaoferować kompleksowe, dobrze zaokrąglone podejście do wspierania naszych zróżnicowanych potrzeb studenckich.

Dystrykt Szkolny Utica City zawsze uznawał ważną rolę, że nauka społeczno-emocjonalna i pozytywne zdrowie psychiczne odgrywa w sukcesie akademickim i społecznym naszych uczniów. W tym celu, Utica City School District będzie nadal zapewniać, że uczniowie mają dostęp do wielopoziomowych systemów wsparcia społeczno-emocjonalnego (MTSS) w każdym budynku, uniwersalnego nauczania społeczno-emocjonalnego (SEL) w klasach K-8, ustanowionych budynkach i zespołach reagowania kryzysowego, i reagowania na interwencję (RTI) jako konsekwentnej pierwszej reakcji na uczniów wykazujących trudności w szkole.