System opieki w okręgu szkolnym Utica City

Okręg szkolny Utica City School District jest podekscytowany współpracą z agencjami społecznymi w celu ustanowienia modelu "Systemu opieki" w środowisku szkolnym w celu zapewnienia interwencji i usług uczniom, którzy mogą potrzebować dodatkowego wsparcia w osiąganiu sukcesów szkolnych. Obszary wsparcia obejmują wsparcie akademickie, społeczno-emocjonalne, behawioralne i frekwencyjne. Partnerzy agencji współpracują z personelem dystryktu we wszystkich trzynastu budynkach. Jeśli dziecko zostało wybrane do otrzymania wsparcia od jednego z tych partnerów, skontaktujemy się z rodzicami/opiekunami w celu udzielenia podpisanej zgody. Poniżej przedstawiono partnerów agencji "System of Care" oraz krótkie podsumowanie świadczonych przez nich usług.

Obecnymi partnerami są: 

Program Hillside Work-Scholarship Connection

Hillside Work-Scholarship Connection (HW-SC) to uznany w całym kraju program rozwoju młodzieży, który pomaga zagrożonym uczniom szkół średnich pozostać w szkole i zdobyć dyplom ukończenia szkoły średniej, zapewniając jednocześnie bezcenne doświadczenie zawodowe w niepełnym wymiarze godzin i umiejętności zawodowe, które pomogą im przygotować się do życia po ukończeniu szkoły. Pełnoetatowi, profesjonalni rzecznicy młodzieży zapewniają długoterminowy mentoring i łączą uczniów z 360-stopniową siecią zindywidualizowanego wsparcia. HW-SC wyposaża uczniów w umiejętności i pewność siebie, których potrzebują, aby zrealizować swoje marzenia o sukcesie w szkole, w domu i w pracy.

Informacje kontaktowe:
Patricia Washington, dyrektor regionalny
E-mail: pwashing@hillside.com
Telefon: 315-577-0785
Strona internetowa: https://hillside.com

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Usługi wsparcia iCan

ICAN zapewnia szereg niestandardowych usług wsparcia, aby zaspokoić potrzeby uczniów Utica City School District. Usługi obejmują kompleksowy program zapewniający wsparcie behawioralne i w zakresie zdrowia psychicznego w klasach specjalnych, specjalistów ds. zaangażowania uczniów we wszystkich trzynastu budynkach zapewniających wsparcie i interwencje w celu zaspokojenia potrzeb zidentyfikowanych uczniów, możliwość dostępu do sieci dostawców ICAN za pośrednictwem ich usług Independent Practice Association (IPA); oraz dostosowane szkolenia dla personelu, uczniów i rodziców. Wszystkie programy wykorzystują zasady oparte na dowodach i koncentrują się wokół podstawowej filozofii opieki Wraparound.

Informacje kontaktowe
Jesenia Wright, LMSW, dyrektor ds. zdrowia psychicznego w szkołach
310 Main Street
Utica, NY 13501
Telefon: 315-801-5717
Strona internetowa: https://ican.family

- - - - - - - - - - - - - - - - 

OnPoint for College (logo)

On Point for College to uznany w całym kraju program zdobywania wykształcenia wyższego. Został założony w 1999 roku, aby pomóc studentom pierwszego pokolenia uzyskać dostęp do college'u. Od tego czasu rozszerzył swoją ofertę o wsparcie w ukończeniu college'u, sesje informacyjne FAFSA, wsparcie w planowaniu kariery i pośrednictwie pracy, a ostatnio także wsparcie w uzyskaniu pozaszkolnych kwalifikacji. Usługi On Point są bezpłatne i dostępne dla studentów w każdym wieku, z różnych środowisk i o różnym poziomie wykształcenia. On Point specjalizuje się w pomaganiu uczniom szkół średnich i niedawnym absolwentom, a także tym, którzy byli poza szkołą przez jakiś czas lub którzy zdobyli poświadczenia GED lub HSE.

FORMULARZ ZAINTERESOWANIA: https://onpoint.purplewire.com/applicationform/interest

Informacje kontaktowe
Kevin Marken, dyrektor w Utica
2608 Genesee Street, Suite 1 - Lower Floor
Utica, NY 13502
Telefon: 315-454-7293
Strona internetowa: https://www.onpointforcollege.org

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Usługi wsparcia Safe Schools of the Mohawk Valley

Safe Schools Mohawk Valley zapewnia usługi wsparcia zidentyfikowanym uczniom we wszystkich trzynastu budynkach. Interwencje mają na celu poprawę frekwencji w szkole, zwiększenie zaangażowania w szkole, zmniejszenie negatywnych zachowań oraz zwiększenie mocnych stron społecznych i emocjonalnych. Skierowania pochodzą od pracowników szkoły. Bezpieczne Szkoły pomagają wyeliminować bariery w uczęszczaniu do szkoły, pomagają uczniom zmagającym się z trudnościami w klasie, aby byli bardziej aktywnie zaangażowani w swoją edukację, zarządzali emocjami i wykorzystywali umiejętności radzenia sobie w celu poprawy zachowania. Bezpieczne Szkoły zapewniają również wsparcie uczniom zidentyfikowanym jako tymczasowo bezdomni.

Informacje kontaktowe
Dyrektor ds. programów dla Utica
Melanie Adams
E-mail: madams@ssmv.org
Telefon: 315-733-SSMV (7768) x 205
Strona internetowa: www.safeschoolsmohawkvalley.org

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Utica CSD Young Scholars Program

Young Scholars Liberty Partnerships Program (YSLPP) to wieloletni program współpracy, ustanowiony w 1993 r. przez Utica University i Utica City School District (UCSD). Program ten został opracowany przez specjalistów ds. edukacji w celu zmotywowania różnorodnych i utalentowanych uczniów z potencjałem do pozostania w szkole, uzyskania dyplomu New York State Regents Diploma with Advanced Designation oraz ukończenia college'u i przygotowania się do kariery zawodowej. Od rozpoczęcia nauki w klasie siódmej do ukończenia szkoły, uczniowie Young Scholars uczestniczą w całorocznym kompleksowym programie zapewniającym wzbogacenie akademickie, społeczne i kulturowe.

Informacje kontaktowe:
315-792-3237
Strona internetowa: https://www.utica.edu/academic/yslpp

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Program MVCC Upward Bound

Upward Bound prowadzony przez MVCC zapewnia swoim uczestnikom możliwości i podstawowe wsparcie, aby odnieść sukces w nauce przed rozpoczęciem studiów i przygotowaniu do podjęcia studiów. Upward Bound obsługuje uczniów szkół średnich z rodzin o niskich dochodach i/lub uczniów z rodzin, w których żaden z rodziców nie posiada tytułu licencjata. Celem Upward Bound jest zwiększenie wskaźnika, w jakim uczestnicy kończą szkołę średnią i zapisują się do instytucji szkolnictwa pomaturalnego oraz kończą je. Upward Bound oferuje szeroki zakres korepetycji i mentoringu, uczestniczy w różnych lokalnych wydarzeniach społecznych, wizytach na kampusach uniwersyteckich i zapewnia uczestnikom kwartalne stypendium oparte na wynikach oraz stypendium na pracę podczas wymaganego sześciotygodniowego letniego programu studiów.

Kontakt:
Rhona S. Patterson, koordynator programu Upward Bound
E-mail: rpatterson2@mvcc.edu
Telefon: 315-731-5836
Strona internetowa: https://www.mvcc.edu/upward-bound

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Partnerstwo HMJ Consulting z Utica

HMJ Consulting nawiązało współpracę z miejskim okręgiem szkolnym Utica, aby wspierać gotowość uczniów do podjęcia studiów i kariery zawodowej, a także zaangażowanie społeczności. Ich usługi E.A.T.S. łączą uczniów z inspirującymi absolwentami, spersonalizowanym coachingiem uczelnianym, strategiami pozalekcyjnymi i dodatkowymi zasobami cyfrowymi. Zaangażowanie społeczności HMJ Consulting obejmuje warsztaty informacyjne dla uczniów i rodzin, targi zasobów społeczności, poręczny katalog lokalnych możliwości oraz innowacyjny portal internetowy zapewniający łatwy dostęp. HMJ Consulting pracuje nad wzmocnieniem pozycji uczniów na ich drodze do sukcesu, wspieraniem rodzin i wzmacnianiem powiązań między szkołami a społecznością.

ucsdeats@hmjequityconsulting.com

------------------------------------

Oneida County System of Care(oneidacountysoc.com)

Wspólne budowanie relacji z hrabstwem Oneida

Oneida Country System of Care to grupa agencji międzysystemowych, które pracują z młodzieżą i rodzinami w hrabstwie Oneida. Pracujemy razem, aby dzielić się zasobami, łączyć młodzież z odpowiednimi usługami i współpracować w sprawach wysokiego ryzyka.