SERIA EDUKACYJNA DLA RODZICÓW

Rok szkolny 2023-2024 ICAN

Okręg szkolny Utica City School District jest podekscytowany współpracą z ICAN w celu organizowania comiesięcznych prezentacji edukacyjnych dla rodziców, mających na celu zarówno edukację, jak i inspirowanie rodziców do skuteczniejszego wspierania sukcesów swoich dzieci w szkole. Wszystkie prezentacje są otwarte dla wszystkich rodziców w okręgu. Tematy i lokalizacje można znaleźć w poniższym kalendarzu.

Prowadzenie comiesięcznych warsztatów dla rodziców

Harmonogram warsztatów dla rodziców

 

Miesięczna seria edukacyjna dla rodziców (pobierz dokument Word)

 

WRZESIEŃ 2023: PARTNERSTWO DOMU I SZKOŁY

 • Zrozumienie znaczenia zaangażowania rodziców w edukację
 • Ustanowienie skutecznych kanałów komunikacji między rodzicami a nauczycielami
 • Budowanie pozytywnego środowiska do nauki w domu

PAŹDZIERNIK 2023: WSPIERANIE DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI

 • Zrozumienie różnych wyzwań związanych z uczeniem się i zachowaniem
 • Tworzenie integracyjnego środowiska w domu
 • Współpraca z nauczycielami i specjalistami

LISTOPAD 2023: OBYWATELSTWO CYFROWE I BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE

 • Uczenie dzieci odpowiedzialnego korzystania z Internetu
 • Ochrona danych osobowych w Internecie
 • Rozpoznawanie i reagowanie na cyberprzemoc

GRUDZIEŃ 2023: MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE I ICH WPŁYW NA ZDROWIE PSYCHICZNE

 • Zrozumienie roli, jaką nadmierny czas spędzany przed ekranem odgrywa w naszym zdrowiu psychicznym
 • Strategie ochrony naszych dzieci
 • Sposoby wykorzystania technologii do promowania pozytywnego rozwoju i poprawy zdrowia psychicznego

STYCZEŃ 2024: DOBRE SAMOPOCZUCIE STUDENTÓW

 • Zrozumienie znaczenia wspierania całego dziecka
 • Znaczenie odżywiania/snu/aktywności/połączenia
 • Strategie i zasoby służące poprawie dobrostanu emocjonalnego

  LUTY 2024: WSPIERANIE ROZWOJU SPOŁECZNO-EMOCJONALNEGO DZIECI           

 • Rozpoznawanie i zarządzanie emocjami u dzieci
 • Strategie promowania pozytywnych zachowań i dyscypliny
 • Rozwijanie odporności i umiejętności radzenia sobie u dzieci

MARZEC 2024: PROMOWANIE POZYTYWNEGO ZDROWIA PSYCHICZNEGO

 • Znaczenie pozytywnego zdrowia psychicznego
 • Co zrobić, jeśli dziecko ma trudności
 • Wskazówki dotyczące wspierania pozytywnego zdrowia psychicznego

KWIECIEŃ 2024: NIEKORZYSTNE DOŚWIADCZENIA ASA Z DZIECIŃSTWA

 • Odkrywanie własnych doświadczeń z ACE
 • Zrozumienie, w jaki sposób trauma w dzieciństwie wpływa na długoterminowe wyniki zdrowotne.
 • Rozpoznawanie wczesnych sygnałów ostrzegawczych i zapewnianie odpowiednich interwencji

MAJ 2024: ZDROWY STYL ŻYCIA I ODŻYWIANIE DZIECI

 • Znaczenie zbilansowanej diety i planowania posiłków
 • Promowanie aktywności fizycznej i ograniczenie czasu spędzanego przed ekranem
 • Rozwiązywanie typowych problemów zdrowotnych u dzieci

CZERWIEC 2024: PRZEJŚCIE DO NASTĘPNEJ KLASY

 • Przygotowania do kolejnego roku akademickiego
 • Strategie płynnego przechodzenia między klasami
 • Rozwiązywanie problemów i wyznaczanie celów na przyszłość