Okręg szkolny Utica City ogłasza p.o. kuratora oświaty

Rada Edukacji Okręgu Szkolnego Utica City ogłosiła tymczasowe powołanie Stevena Falchi na stanowisko pełniącego obowiązki Kuratora Szkół podczas regularnego posiedzenia Rady w dniu 23 maja 2023 r.

Falchi natychmiast przejmie rolę p.o. Kuratora Szkół, zastępując Briana Nolana, który pełnił funkcję p.o. Kuratora Szkół od 18 października 2022 roku. Nominacja Falchiego potrwa do 30 czerwca 2023 roku.

Falchi jest pracownikiem Utica CSD od ponad 30 lat. Obecnie pełni funkcję dyrektora ds. akademickich, którą piastuje od pięciu lat. Falchi był wcześniej dyrektorem Proctor High School, zastępcą dyrektora Donovan Middle School i nauczycielem nauk społecznych w Donovan Middle School, Proctor High School i JFK Middle School.

"Jako wieloletni pracownik Okręgu, pan Falchi nieustannie udowadniał swoją zdolność do przewodzenia na wszystkich poziomach i w różnych sytuacjach" - powiedział przewodniczący Rady Edukacji Joseph Hobika, Jr. "Rada jest przekonana, że wysoce zdolni administratorzy i pracownicy Okręgu Szkolnego Utica City będą nadal zapewniać, że nasi uczniowie zdobędą wiedzę, umiejętności i charakter niezbędny do stania się produktywnymi członkami społeczeństwa podczas tej transformacji".

"Rada Edukacji wyraża również szczerą wdzięczność panu Nolanowi za jego służbę i wsparcie dla Okręgu Szkolnego Utica City. Kontakty nawiązane z dziećmi, rodzinami i pracownikami podczas jego pracy w Dystrykcie pozostaną kamieniem węgielnym w przyszłości".

 

Informacje o miejskim okręgu szkolnym Utica

Utica City School District to publiczny okręg szkolny obsługujący około 9500 uczniów, zaangażowany w zapewnianie wysokiej jakości możliwości edukacyjnych dla wszystkich uczniów, zapewniając im dobre przygotowanie do studiów, kariery i życia.

Kliknij tutaj, aby zapoznać się z pełną informacją prasową