Proctor News: Dzień "Post-Grad"! 15 maja 2024 r.

Wszyscy seniorzy są zachęcani do noszenia czegoś, aby uczcić swoje plany policealne. Może to być odzież reprezentująca wybraną uczelnię, wojsko, zawody lub plany zawodowe. Pracownicy powinni również nosić koszulki uczelni i/lub reprezentację ścieżek policealnych. W tym dniu wszyscy nauczyciele klas niższych powinni podzielić się swoimi historiami związanymi ze studiami, aby zachęcić uczniów do zastanowienia się nad tym, co chcą robić po ukończeniu szkoły.