Wycieczka terenowa CTE: Upstate Caring Partners - kampus Utica

Wycieczka terenowa CTE: Upstate Caring Partners - kampus Utica

Studenci Proctor odbyli krótką wycieczkę do kampusu Upstate Caring Partners (UCP) Utica przy Armory Drive. Zostali oni zapoznani z wieloma ścieżkami kariery oferowanymi przez UCP i dowiedzieli się o możliwościach awansu w organizacji. Wielu pracowników rozpoczęło swoją karierę jako stażyści w UCP, a obecnie zajmują stanowiska administracyjne i dyrektorskie. Studenci mogli odwiedzić domy młodzieżowe, a także szkołę średnią i podstawową na terenie kampusu, aby zobaczyć różne kariery dostępne w organizacji. Kariery obejmują kierowników programów, pracowników domów opieki, nauczycieli i pomocników nauczycieli, a także administratorów, kontrolerów i analityków danych. Uczniowie są teraz bardziej świadomi możliwości kariery zawodowej na swoim podwórku.