Porządek obrad Rady Edukacji, raport kuratora i transmisja na żywo z 15 maja 2024 r.

Porządek obrad posiedzenia specjalnego

 

Porządek obrad regularnych posiedzeń

 

Sprawozdanie Kuratora

 

Livestream